מנורות הקשיה
  • מכשירי ההקשיה האלחוטיים והקלים שלנו, מעניקים הקשיה אחידה וצפויה- ממרכז השחזור עד לקצה, ומפני השטח עד לעומק השחזור- במרחקים קלינים רלוונטיים. מנורות הקשיה אלה מתוכננות לשימוש נוח במיוחד, גם באיזורים אחוריים בעלי נגישות מאתגרת.

שנה מיקום
ישראל - עברית