1. ישראל
 2. מדיניות שמירה על פרטיות

‪3M‬ אירופה, המזרח התיכון ואפריקה

מדיניות ‪3M‬ לפרטיות ברשת

מדיניות ‪3M‬ העולמית לפרטיות ברשת

 

 • ‪3M‬ מכבדת את זכותך לפרטיות. מדיניות הפרטיות שלהלן מסכמת בפניך איזה מידע ייאסף על ידי ‪3M‬ באמצעות האתר וכיצד ‪3M‬ עשויה לעשות בו שימוש. בנוסף, מדיניות הפרטיות שלהלן מפרטת נושאים חשובים אחרים הקשורים לפרטיות שלך.

 • מדיניות ‪3M‬ העולמית לפרטיות ברשת

  כוונת ‪3M‬ הינה לעמוד בכל הוראות החוק הנודעות על שמירת מידע. מטרת המדיניות המוצעת של ‪3M‬ היא שכל הגורמים שמוסרים לה מידע, לרבות עובדים, לקוחות ושותפים עסקיים ידעו מה המטרות שלשמם המידע נמסר. מדיניות הפרטיות הבינלאומית של ‪3M‬ מתארת כיצד ‪3M‬ שומרת על המידע האישי באתרים השונים. במדיניות זו, הגדרת "מידע אישי" כוונתו כל מידע שמזהה את המשתמש באופן אישי, לבד או באמצעות מידע מידע נוסף שזמין ל- ‪3M‬. מדיניות זו חלה, באופן כללי, על כל האתרים שמפועלים או מוחזקים על ידי ‪3M‬, והחטיבות השונות ברחבי העולם (כל אחד מהם יכונה להלן - אתר ‪3M‬)
   

 • הצהרה בדבר הפרטיות באתר

  למרות שאותה מדיניות חלה על כלל אתרי האינטרנט של ‪3M‬ בכלליות, כל אתר אינטרנט של ‪3M‬ מוקם ומופעל לתכלית אחרת ומכיל תכונות שונות. במידה ותידרש לחשיפת מידע נוסף או אחר באחד מבין אתרי האינטרנט של ‪3M‬ באופן פרטני, ‪3M‬ תציג בפניך באתר האמור הצהרה נפרדת בגין הפרטיות ואופן שמירתה. כל הצהרה נפרדת כאמור באה בכדי לשנות או להוסיף על מדיניות זאת בכל הנוגע לאתר בו תופיע אותה הצהרה כאמור.
   

 • הגבלה על איסוף, שימוש וחשיפת מידע אישי

  בכפוף להוראות כל דין, כאשר ‪3M‬ אוספת מידע באמצעות אתרי האינטרנט שלה, ‪3M‬ תנהג כדלקמן:

  • תספק לך מעת לעת הודעות מתאימות בדבר השימוש שהיא עושה במידע;
  • תאסוף, תשתמש, תחשוף ותעביר את המידע האישי רק בהסכמתך, אשר תינתן במפורש או במשתמע, בהתאם לאופי המידע, לרגישותו, לדרישות המשפטיות וכד';
  • תאסוף את המידע האישי שלך באופן מוגבל למטרות ספציפיות. המידע שייאסף יהיה המידע הנדרש וההולם ואנו נפעל שלא לחרוג מהמטרה שלשמו הוא נאסף;
  • תעבד היא את המידע האישי שיימסר לה באמצעים ההולמים את המטרות שלשמן נאסף המידע במקור או בהתאם להסכמתך;
  • תנקוט באמצעים הסבירים על מנת להבטיח שהמידע האישי הנו אמין, שלם, מעודכן ונדרש לצרכים ולמטרה שלשמו נאסף;
  • לא תעשה שימוש במידע האישי לצרכי דיוור ישיר ללא קבלת הסכמתך או מבלי לתת לך אפשרות לבקש את הסרת שמך מרשימת ההפצה כאמור;
  • תנקוט באמצעים הראויים, בין באמצעות חוזים ובין אם בדרך אחרת, על מנת להעניק בטחון ראוי למידע האישי שיועבר לצד שלישי או למדינה אחרת, לרבות העברות בתוך קבוצת ‪3M‬ .
 • המידע שנאסף באתרי האינטרנט של ‪3M‬ וכיצד נעשה בו שימוש

  ‪3M‬ אוספת את המידע שאתה ביודעין ומרצון מספק כדי ליהנות משרותי האתר או להשתתף בפעילות באתר האינטרנט של ‪3M‬ . לדוגמ ‪3M‬ עשויה לאסוף את המידע שלך, כך שאתה יכול לקבל התראות דואר אלקטרוני, כאשר אתה משלים סקר, כאשר אתה מבקש מידע על מוצרים, שואל שאלה או שלח לנו דוא"ל עם משוב. מידע זה עשוי לכלול אוסף של מידע אישי.

 • מידע שנאסף באופן אוטומטי

  ‪‪3M‬‬ לא תמכור מידע שייאסף באמצעות אתרי האינטרנט שלה, הכולל כתובות ופרטי התקשרות של המשתמש, ללא קבלת הסכמתו המפורשת. ‪‪3M‬‬ לא תחשוף מידע אישי על המבקרים באתר האינטרנט שלה, למעט במקרים המפורטים להלן: כאשר נאמר באופן ספציפי, אנו עשויים להשתמש במידע שנאסף מאתרי האינטרנט של ‪‪3M‬‬ בכדי לשפר את תוכן האתר שלנו, על מנת להתאים את האתר להעדפותיך, כדי להעביר מידע אליך (אם ביקשת זאת), למטרות השיווק והמחקר שלנו, ולכל מטרה אחרת שצוינה באתר. ‪‪3M‬‬ עשויה לשתף את המידע האישי שלך עם יחידות עסקיות אחרות של ‪‪3M‬‬. כאשר אנו עושים זאת, יחידות עסקיות אחרות אלו ב-‪‪3M‬‬ ישתמשו במידע שלך באופן עקבי עם המטרות שעבורן הוא נאסף במקור (או שתסכים אליו בהמשך). ‪‪3M‬‬ עשויה גם לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים שאנו שוכרים בשביל לספק שרותי תמיכה עבורינו. צדדים שלישיים אלה נדרשים להשתמש במידע האישי שאנו חולקים עימם רק כדי לבצע את השירותים בשמנו תוך טיפול במידע האישי שלך כחסוי ולצד עמידה בכל חוקי הפרטיות והגנת המידע. במקרים מסוימים, ‪‪3M‬‬ עשויה לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים אשר שותפים איתנו בלספק מוצרים ושירותים עבור לקוחותינו, כדוגמת מפיצים. אם כך, אנו דורשים מהשותפים העסקיים שלנו להשתמש במידע באופן עקבי עם המטרות שעבורן הוא נאסף במקור (או שהסכמת לו בהמשך) ורק לפי מה שהותר על פי מדיניות זו, ועל פי הצהרות הפרטיות של כל מדינה או אתר אינטרנט , ולפי כל חוקי הפרטיות והגנת המידע. בנסיבות מסוימות, אנו עשויים לשתף או להעביר את המידע האישי לצדדים שלישיים בלתי קשורים. לדוגמא, אנו עשויים לספק מידע אישי לצד שלישי (i) לבקשתך; (ii) לפי דרישת חוק או צו בית משפט; (iii) לחקור פשע אפשרי, כגון גניבת זהות; (iv) בקשר למכירה, רכישה, מיזוג, ארגון מחדש, פירוק או כינוס הנכסים של ‪‪3M‬‬ או יחידה עסקית ב‪‪3M‬‬; או (v) בנסיבות דומות. באם אחד מאירועים אלה ייתרחש, אנו ננקוט באמצעים המתאימים בכדי להגן על המידע האישי שלך. רבים מאתרי האינטרנט של ‪‪3M‬‬ מאפשרים לך לקבל החלטות על הגילוי ו /או ההעברה של המידע האישי שלך. ברוב המקרים, אנו מבקשים ממך לבצע את הבחירות שלך בזמן הביקור בדף שבו אתה מספק את המידע האישי שלך.

 • אבטחת המידע האישי

  המידע האישי שלך יישמר ויאוחסן במאגר המידע של ‪3M‬ או במאגר שיספק ל- ‪3M‬ ספק שירותים ייעודי. רוב מאגרי המידע מוחזקים על ידי ‪3M‬ על גבי שרתים בארצות הברית. בכפוף להוראות כל דין, במידה והמידע האישי שלך יועבר מחוץ לגבולות המדינה אנו נספק לך הודעה מתאימה.

 • גישה למידע האישי

  הנך רשאי לבחון, לתקן,לעדכן ולבקש למחוק את המידע האישי שספקת לנו באמצעות האתר וזאת על ידי יצירת קשר או באמצעות משלוח הודעה בכתב למשרדי חברת ‪3M‬ הראשיים בסנט פול, מיניסוטה, עפ"י הפרטים הבאים: Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Center, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.

 

 • שמירת המידע האישי

  משך הזמן בו אנו שומרים את המידע האישי שלך משתנה ותלוי במטרה ובשימוש במידע שנאסף, לדוגמא ישנם נתונים שנדרש לשמור לפרקי זמן מסוימים לצרכים משפטיים. יודגש כי ‪3M‬ שומרת את המידע האישי לא יותר ממה שנחוץ למטרות שעבורן נאספו הנתונים.

 • קטינים והוריהם

  רוב אתרי האינטרנט של ‪3M‬ אינם מיועדים לילדים מתחת לגיל 13. ‪3M‬ תשתדל שלא לאסוף מידע על הילדים המבקרים באתרים שלה, מלבד מה שמותר על פי דין. אם קטין מסר מידע, ובכוונת האחראים על הקטין כי ‪3M‬ לא תעשה שימוש במידע, האפוטרופוס של הקטין רשאי לפנות ל- ‪3M‬ בבקשה כי המידע האמור יימחק מאתר ומרישומי ‪3M‬, וזאת באמצעות פנייה ל-Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Center, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.

 • שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות

  אם יש לך שאלה בנודע למדיניות שמירת הפרטיות או בקשר לשימוש שנעשה במידע האישי שלך אנא פנה אלינו באמצעות טופס צרו קשר או באמצעות משלוח מכתב בקשה למשרדי חברת ‪‪3M‬‬ הראשיים בסנט פול, מיניסוטה, עפ"י הפרטים הבאים: ‪3M‬, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Centre, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000

 • שינויים במדיניות הפרטיות

  שינויים במדיניות הפרטיות יפורסמו באתר זה. ‪3M‬ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את מדיניות זו וכל הצהרת פרטיות באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת. כל שינוי יחול רק על המידע האישי שאנו אוספים לאחר הפרסום.

שמות המותגים הנ"ל הינם סימנים מסחריים של ‪3M‬
שנה מיקום
ישראל - עברית