1. ישראל
  2. All 3M Products
  3. Office Supplies
  4. Flags, Tabs & Page Markers
  5. Post-it® Index Flags, Small, Assorted Colours, 11.9 mm x 43.2 mm, 100/Pack

Post-it® Index Flags, Small, Assorted Colours, 11.9 mm x 43.2 mm, 100/Pack

3M ID XA004838158
  • 100 indexs: 5 full color flags x 20sht
  • Post-it(R) Index 683-5EE 1/2" 5full color flags x 20sht
 More...
View all details
Product Details
  • 100 indexs: 5 full color flags x 20sht
  • Post-it(R) Index 683-5EE 1/2" 5full color flags x 20sht

Post-it® Index 683-5EE 1/2" 5 full color flags x 20sht

שמות המותגים הנ"ל הינם סימנים מסחריים של ‪3M‬
שנה מיקום
ישראל - עברית