1. ישראל
  2. All 3M Products

Cubitron Products

94 Products

$doc.localizations.viewProducts (94)

94 Products

Abrasives

Abrasives

Tools & Equipment

Tools & Equipment

Categories

Industries

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L, 152 mm, No Hole, 180+ 3M™ Cubitron™ II Flap Disc 969F, 115 mm, 60+, Conical 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Abrasive Sheet 737U, 115 mm x 225 mm, Multihole, 80+, 51399 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fibre Disc 786C, 50 mm, 60+, 33379 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Abrasive Disc 737U, 150 mm, Multihole, 320+, 51426 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Abrasive Sheet 737U, 70 mm x 396 mm, Multihole, 180+, 51414 3M™ Cubitron™ II File Belt 786F, 12.7 mm x 457.2 mm, 60+, 33445 3M™ Cubitron™ II Cloth Belt 984F 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disc 950U, 152 mm, No Hole, 60+ 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Abrasive Sheet 737U, 70 mm x 396 mm, Multihole, 120+, 51412 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C, 115 mm x 22 mm, 80+, Slotted 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Abrasive Sheet 737U, 115 mm x 225 mm, Multihole, 120+, 51400 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disc 950U, 127 mm, 5-Hole, 180+ 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C, 178 mm x 22 mm, 60+, Slotted 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Abrasive Disc 737U, 150 mm, Multihole, 400+, 51428 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Cloth Disc 984F, 50 mm, 36+ 3M™ Cubitron™ II File Belt 786F, 10 mm x 330 mm, 36+, 33437 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C, 125 mm x 22 mm, 36+, Slotted 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disc 950U, 127 mm, 5-Hole, 60+ 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disc 950U, 152 mm, 17-Hole, 80+ 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L, 152 mm, No Hole, 120+ 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L, 152 mm, No Hole, 220+ 3M™ Cubitron™ II Abrasive Fibre Disc 786C, 115 mm x 22 mm, Slotted, 36+, 33407 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disc 950U, 152 mm, 17-Hole, 150+
Next
שמות המותגים הנ"ל הינם סימנים מסחריים של ‪3M‬
שנה מיקום
ישראל - עברית