webLoaded = "false" Loadclientside=No
תבנית עיצוב רשת ניצחון משולש סגול.

החלפת ‪Trike‬: ביצועים משופרים בעלות נמוכה יותר.

webLoaded = "false"

באמצעות המעבר לנוזל המהונדס ‪71DE‬ מבית ‪3M™ Novec™‬, שיפרה ‪BOC‬ את רמת הבטיחות והגהות והפחיתה את עלויות הניקוי השנתיות בשיעור של עד 60%.

  • חזית הבניין של חברת ‪Mustang Vacuum Systems‬

    חברת ‪BOC‬ הינה ספקית גזים מיוחדים למגזר התעשייה והרפואה. לאחר השימוש במיכלי החמצן, מוחזרים המיכלים לחברה ועוברים תהליך ניקוי קפדני. תהליך הניקוי האוטומטי החדש עושה שימוש בנוזל המהונדס ‪71DE‬ מסדרת ‪3M Novec‬ עם יחידת ניקוי אולטרסוניק באמצעות אדים של חברת ‪D&S Ultra Clean Ltd‬. התוצאה היא ניקוי יעיל ביותר של כל הרכיבים וחלקיהם. במסגרת התהליך החדש, הוחלפה העבודה המסורתית עם ‪Trichloroethylene (Trike)‬ למערכת ידידותית יותר לסביבה ובריאה יותר למפעילים, העושה שימוש באמבט ומבטיחה מכלים נקיים יותר ועלויות מחזור נמוכות יותר.

webLoaded = "false" Loadclientside=No

משטר ניקוי חדש שעונה על כל הדרישות

הפתרון החדש מספק את כל ארבעת האלמנטים של ‪BOC‬: בטיחות ‪(Safety)‬, גהות ‪(Health)‬, סביבה ‪(Environmental)‬ ואיכות ‪SHEQ‬ – ‪(Quality)‬ – סדר היום של תהליך הניקוי. זוהי חלופה פרודוקטיבית לניקוי באמצעות ‪Trichloroethylene (Trike)‬ ובאופן מכריע, המערכת החדשה מבטלת את הצורך בניטור בריאותם של המפעילים. מאז השקתה, היא כבר סווגה כשיטת העבודה הטובה ביותר עבור ‪BOC‬ בבריטניה ואירלנד ועבור ‪Linde Group‬ ברחבי העולם.

לפני ביצוע המעבר, מנתחי האיכות של ‪BOC‬ שיתפו פעולה עם ‪3M‬ ו-‪D&S Ultra-Clean Ltd‬ כדי לבצע בדיקת תהליך ניקוי מקיפה שכללה בדיקות חוזרות של מכלים מזוהמים, מחקר וניטור יסודי של פליטות מזהמים והפקת דוחות רעילות. הנוזל ‪71DE‬ מסדרת ‪Novec‬ נבחר בשל הפרופיל הסביבתי החזק שלו. הוא מבוסס על פורמולציית ‪Hydrofluorether (HFE)‬ שהינה בעל פוטנציאל נמוך של התחממות גלובלית, ערך אפסי של פוטנציאל דילול שכבת האוזון, ואינה מכילה כל ‪Hydrofluorocarbons (HFC), Hydrochlorofluorocarbons (HCFC)‬ או מזהמי אוויר מסוכנים ‪(HAP)‬.

"התהליך החדש הוא הרבה יותר בריא – הן לעובדים והן לסביבה. בנוסף, בעוד שהעלות לא הייתה המניע העיקרי לשינוי, ‪BOC‬ נהנתה מחיסכון משמעותי מאז ביצוע המעבר. בנוסף לצמצום האובדן כתוצאה מאיוד, הוא צורך הרבה פחות אנרגיה ובתשעת החודשים הראשונים של הפעילות השתמשנו רק במעט יותר מ-30 ק"ג של ‪71DE Novec‬ לעומת כ-300 ק"ג של ‪Trike‬. הוא גם יעיל מבחינה תפעולית. הציוד דורש פחות זמן קירור ולכן מאפשר תפוקה מהירה יותר. אוטומציה של התהליך מקטינה את הסיכון הטמון בטעויות אנוש."
WAYNE DREW
מנהל תחזוקה ב-‪BOC‬
שנה מיקום
ישראל - עברית